Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:
  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.
Istnieje możliwość uzyskania informacji o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.