Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

III CZP 46/12

Skład 3 sędziów

​Czy przedmiotem zapisu windykacyjnego, określonego w treści art.981[1] § 2 pkt 1 k.c. może być rzecz będąca w chwili sporządzenia testamentu przedmiotem ustawowej wspólności małżeńskiej?

​Zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe wymienione w art. 981[1] § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.