INNE CZYNNOŚCI

  • poświadczenie podpisu/ wzór podpisu
  • spisywanie protokołów z różnych czynności, np. z otwarcie strony internetowej, z otwarcia SMS, z dokonania określonej czynności
  • poświadczenia odpisu dokumentu z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentu, poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • pełnomocnictwa
  • depozyty
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji