PRAWO RODZINNE

  • małżeńskie ustroje majątkowe
  • umowy majątkowe małżeńskie (rozszerzenie wspólności ustawowej, ograniczenie wspólności ustawowej, rozdzielność majątkowa - intercyza, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków), w tym umowy przedmałżeńskie, podział majątku wspólnego.
  • podział majątku wspólnego