PRAWO SPADKOWE

  • testament
  • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia
  • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
  • akt poświadczenia dziedziczenia, a także czynności poprzedzające sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, to jest protokół otwarcia testamentu, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, protokół dziedziczenia
  • pełnomocnictwo do udziału w sprawie spadkowej