PRAWO SPÓŁEK

  • protokół ze zgromadzenia wspólników
  • protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • wzór podpisu
  • umowa spółki
  • akt założycielski spółki
  • podwyższenie kapitału zakładowego
  • obniżenie kapitału zakładowego
  • poświadczenia podpisów na umowie sprzedaży udziałów
  • oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów